DE FOUNDATION FOR A DRUG-FREE WORLD SPOORT REGERINGEN AAN ZICH UIT TE SPREKEN OVER DRUGSVOORLICHTING

LOS ANGELES, VS
25 juni 2022

Om de Internationale Dag tegen het Misbruik van en Illegale Handel in Drugs, op 26 juni, te vieren, hield de Foundation for a Drug-Free World een internationale online conferentie getiteld ‘The Truth About Drugs—Preventive. Informative. Factual. Supporting Youth in Making Healthy Choices.’

De stichting bracht drugspreventie-experts bijeen die spraken over waarom drugsvoorlichting zo belangrijk is voor de toekomst van onze kinderen en riep de regeringen op aarde op tot actie. Honderden docenten, ouders en prominenten uit dertig landen waren aanwezig.

Foundation for a Drug-Free World houdt een Training the Trainers-workshop in Los Angeles.
Foundation for a Drug-Free World houdt een Training the Trainers-workshop in Los Angeles.
 

Door de jaren heen is het drugsgebruik onder jongeren de verkeerde kant op gegaan. In de Verenigde Staten is het drugsgebruik van middelbare­schoolleerlingen tussen 2016 en 2020 met 61 procent gestegen, terwijl één op de acht tieners heeft aangegeven dat ze in het afgelopen jaar drugs hebben gebruikt.

Om drugsvoorlichting drastisch uit te breiden, publiceerde de Foundation for a Drug-Free World een document met een oproep tot actie om een wereld te creëren die vrij is van drugsverslaving. Dit document is gebaseerd op het ‘Verdrag inzake de rechten van het kind’ dat op 20 november 1989 door de Verenigde Naties werd gepubliceerd. In artikel 33 staat:

“De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen, met inbegrip van wettelijke, bestuurlijke en sociale maatregelen en maatregelen op onderwijsterrein, om kinderen te beschermen tegen het illegale gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen zoals omschreven in de desbetreffende internationale verdragen, en om inschakeling van kinderen bij de illegale productie van en de sluikhandel in deze middelen en stoffen te voorkomen.”

Deze oproep tot actie doet een beroep op overheidsinstanties en onderwijsdeskundigen over de hele wereld om te verklaren dat ze collectief achter op bewijs gebaseerde preventie-initiatieven staan. En het spoort individuen en groepen aan om met de Foundation for a Drug-Free World en gelijkgestemde organisaties van goede wil samen te werken om effectieve leerplannen voor leerkrachten en leerlingen te ontwikkelen, aan te nemen en te gebruiken, en om als onderdeel van elke effectieve drugspreventie­strategie op feiten gebaseerde drugsvoorlichting van hoge kwaliteit in onze scholen en gemeenschappen te implementeren.

De Foundation for a Drug-Free World traint agenten van de Filipijnse drugsbestrijdings­organisatie in het Feiten over Drugs-programma.
De Foundation for a Drug-Free World traint agenten van de Filipijnse drugsbestrijdings­organisatie in het Feiten over Drugs-programma.
 

Om deze oproep tot actie vorm te geven, stelden de sprekers, allemaal experts op het gebied van drugsvoorlichting, de absolute noodzaak van preventie aan de orde en deelden ze hun persoonlijke ervaringen. Dr. Greg Londot, een internationaal onderwijsspecialist uit Phoenix, Arizona, vertelde hoe hij het Feiten over Drugs Onderwijspakket gebruikt en deelde hartverscheurende verhalen; Shane Varcoe, algemeen directeur van het Dalgarno Institute (een groeiende coalitie voor het algemeen belang die zich richt op alcohol- en andere drugsproblemen en hun impact op onze samenleving) sprak over zijn alcohol- en drugsvoorlichtings­projecten in Australië; en John Redman, algemeen directeur van de Community Alliances for a Drug-Free Youth in San Diego (die zweert bij de Feiten over Drugs-voorlichtings­materialen) benadrukte het belang van samenwerken om zich te verenigen tegen de drugsepidemie.

Ter afsluiting van het online evenement zei de algemeen directeur van de Foundation for a Drug-Free World Jessica Hochman: “We willen allemaal dat deze veranderingen overal plaatsvinden en we beloven onze onvoorwaardelijke steun en hulp om dat voor elkaar te krijgen.”