Een opstel en/of een posterwedstrijd kan op scholen of in buurtcentra worden gehouden om zodoende het bewustzijn over drugs te verhogen en een drugsvrij leven bij jongeren te promoten.

OPSTEL- EN TEKENWEDSTRIJDEN

Het Drugsvrij Wereld programma is gebaseerd op het feit dat als je een kind de feiten over drugs geeft, ze een grotere kans maken om een correcte beslissing te nemen over drugs—en dat ze uit zichzelf tot die beslissing komen.

Een van de meest effectieve manieren om dit te bereiken is studenten ertoe te brengen deel te nemen aan Drugsvrije Wereld opstel- en tekenwedstrijden.

Tot nu toe hebben duizenden scholen en gemeenschapsgroepen dergelijke wedstrijden gesponsord. Door een thema te bedenken voor het opstel of de illustratie, kunnen organisatoren de studenten erbij betrekken. Om hun creativiteit tot uitdrukking te kunnen brengen, moeten de studenten een beroep doen op wat ze hebben geleerd en dat zorgt ervoor dat het hun drugsonderwijs ondersteunt.