Inhaleringsmiddelen

ZIJN INHALEERMIDDELEN LEGAAL?

"Op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik zat te praten tegen mijn ingebeelde vrienden (de hallucinaties). Op een dag was ik aan het inhaleren en dacht ik dat mijn vriend overleden was, omdat ik die hallucinatie kreeg.

Ik realiseerde me dat ik niet alleen aan het inhaleren was om visuele beelden te krijgen, maar ook om het gezelschap van de denkbeeldige ‘vrienden’ te krijgen wanneer ik zou gaan inhaleren. Ik worstel nu al zo'n zeven maanden met deze verslaving.”
– Erin

Hoewel inhaleermiddelen niet voorkomen op de Amerikaanse ‘lijst van verboden middelen’, zijn er toch Amerikaanse staten die beperkingen hebben opgesteld voor de verkoop van veelvoorkomende inhaleermiddelen aan minderjarigen. Er zijn zelfs Amerikaanse staten die boetes opleggen en mensen arresteren die inhaleermiddelen verkopen, distribueren, gebruiken en/of bezitten.

In enkele staten van de VS geldt er ook een verbod op het recreatief inhaleren van stikstofdioxide (lachgas).

In het zuiden en westen van Australië zijn er enkele lokale wetten die het snuiven van benzine verbieden. In Victoria en West-Australië mag de politie iemand die er van verdacht wordt inhaleermiddelen bij zich te hebben Fouilleren worden en de middelen in beslag nemen.

In Engeland en Wales is het illegaal voor winkels om minderjarigen snel-verdampende substanties te verkopen als het redelijk aanneembaar is dat ze als inhaleermiddel zullen worden gebruikt.